WELKOM OP ONZE PRAKTIJK

In de natuur streeft levenskracht naar evenwicht. Slechts als er harmonie en evenwicht bestaat tussen het lichaam en de geest enerzijds, en de mens en zijn omgeving anderzijds, is gezondheid en geluk mogelijk. Vanuit deze levensvisie is het belangrijk de mens in zijn totaliteit te beschouwen en als dusdanig te behandelen. In onze groepspraktijk trachten we deze holistische benadering te respecteren. Verschillende disciplines versterken elkaar in het behandelen van zowel volwassenen als baby’s en kinderen. Onze praktijk verenigt vanuit deze filosofie de volgende disciplines:

  • osteopathie
  • kinesitherapie
  • podologie
  • voedingsadvies en bachbloesems
  • psychologie
  • groepslessen